CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ TRUYỀN THÔNG FAG

Tải ứng dụng FAG

Trang chủ

Giới thiệu

Chính sách quyền riêng tư

VỀ CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư (CSQRT) là các chính sách được đưa ra bởi FAG,  về các quyền của FAG trong việc sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng FAG.

Người sử dụng (NSD) FAG gồm:

  • Những người chỉ xem/sử dụng FAG mà không đăng ký một tài khoản chính thức.

Khi bạn là NSD FAG, bạn đã mặc nhiên đồng ý với tất cả các điều khoản được đề cập ở đây.

FAG tôn trọng quyền riêng tư của tất cả người sử dụng và coi đó là một ưu tiên. Chính vì vậy, chúng tôi xây dựng trang này để giải thích cho bạn một cách rõ ràng về cách thức chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn đọc chi tiết tất cả các nội dung ở đây.

FAG có thể nhúng các dịch vụ của các bên thứ ba (như Facebook Login, Google Analytics) nhằm mục đích thống kê, kiểm soát tình trạng website, nâng cao trải nghiệm người dùng. Bạn mặc nhiên đồng ý với các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba này. Trong đa số các trường hợp, trình duyệt của bạn sẽ đảm bảo rằng các bên thứ ba sẽ chỉ có thể thu thập được các thông tin không định danh của bạn.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email infor.fag@gmail.com

1. THU THẬP THÔNG TIN

1.1. Thông tin không định danh (non-identifiable personal information)

Thông tin không định danh bao gồm (nhưng không giới hạn): Địa chỉ IP, thông tin về trình duyệt của bạn, thông tin định vị địa lý, thông tin về nguồn (traffic referer) dẫn đến dịch vụ của chúng tôi.

Những thông tin này thường được trình duyệt gửi tự động lên các website mỗi khi bạn truy cập và thường không thể dùng để thực sự biết bạn là ai. Chúng tôi có thể chủ động đọc các thông tin này bằng nhiều công nghệ khác nhau để phục vụ các mục đích (nhưng không giới hạn) như: nghiên cứu thói quen & nâng cao trải nghiệm người dùng, xử lý & khắc phục sự cố, bảo mật.

Chúng tôi có toàn quyền thu thập các thông tin này.

 

1.4. Cookie, Flash storage và các công nghệ tương tự

Đây là các công nghệ giúp chúng tôi xác thực người đang sử dụng FAG, hoặc lưu trữ một số thông tin trên trình duyệt, máy tính, điện thoại của bạn dành cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng tôi có thể đặt nội dung và thời gian tồn tại cho các thông tin này. Các bên thứ ba (như Google Analytics, Facebook Login) được nhúng trong FAG cũng có thể đặt nội dung & thời gian tồn tại cho các thông tin của riêng họ.

Bạn có thể xóa hoặc cấm các công nghệ này.

2. THU THẬP THÔNG TIN GIÁN TIẾP TỪ CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi sử dụng một số hệ thống đăng ký/đăng nhập gián tiếp từ các bên thứ ba (rất phổ biến hiện nay trên thế giới) như: Facebook Login, Google Login. Khi bạn sử dụng các dịch vụ này, bạn đồng ý chuyển giao cho chúng tôi một cách tự nguyện quyền sở hữu các thông tin cá nhân từ các bên thứ ba này.

2.1. Facebook Login

  • Nếu bạn chọn sử dụng Facebook Login, FAG sử dụng thông tin Facebook của bạn (name, email, ảnh profile cá nhân) để giúp bạn đăng nhập và đăng ký tiện lợi hơn.
  • Chúng tôi sẽ không bao giờ tự động gửi tin nhắn, statuses, hình ảnh lên trang cá nhân của bạn.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn 'Cập nhật lên Facebook' (thông qua một tickbox) nếu bạn muốn gửi một nội dung đặc biệt nào đó lên Facebook. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý của bạn trước (tick vào box để đồng ý) trước mỗi lần gửi như vậy.
  • Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và muốn chúng tôi xoá mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn trên hệ thống của FAG thì bạn có thể gửi email yêu cầu đến email infor.fag@gmail.com. Hoặc sử dụng chức năng xoá tài khoản trong ứng dụng FALEAGUE.
  • Sau khi xoá tài khoản trên hệ thống FAG mọi dữ liệu tài khoản trên hệ thống sẽ bị xoá và không thể khôi phục. Tài khoản bị xoá sẽ không đăng nhập được vào hệ thống FAG

2.2. Google Login

  • Nếu bạn chọn sử dụng Google Login, BongDaAnDuc sẽ sử dụng thông tin Google của bạn (name, email, ảnh profile cá nhân) để giúp bạn đăng nhập và đăng ký tiện lợi hơn.
  • Chúng tôi sẽ không bao giờ tự động gửi tin nhắn, statuses, hình ảnh lên trang cá nhân (Google Plus) của bạn.
  • Trong một số trường hợp đặc biệt, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn lựa chọn 'Cập nhật lên Google' (thông qua một tickbox) nếu bạn muốn gửi một nội dung đặc biệt nào đó lên Google Plus. Tuy nhiên chúng tôi sẽ luôn yêu cầu sự đồng ý của bạn trước (tick vào box để đồng ý) trước mỗi lần gửi như vậy.
  • Trong trường hợp bạn không muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và muốn chúng tôi xoá mọi dữ liệu liên quan đến tài khoản của bạn trên hệ thống của FAG thì bạn có thể gửi email yêu cầu đến email infor.fag@gmail.com. 

 

Hỗ trợ trực tuyến